Sorbynaturhalsogard.se finns inte längre här. Testa sorbyretreatcenter.com istället.

Närodlat och ekologiskt

Spelar det egentligen någon större roll vad vi äter och var maten kommer ifrån så länge vi får i oss tillräckligt, men inte för mycket, av makro och mikronutrienterna? Är svensk, ekologisk kyckling från grannbyn bättre för oss än importerade fabrikskyckling från Holland? Om man tar bort den uppenbara etiska aspekten, vad vinner vi på att betala mer för närodlat och ekologiskt?

Den etiska aspekten

Den etiska aspekten när det kommer till dessa frågor går givetvis inte att bortse från för den är betydande. Den som inte vill betala några kronor extra för att äta kyckling som haft ett bra liv med gott om utetid, samvaro med andra höns och nyttig, god mat är antingen inte tillräckligt välinformerad, eller så finns någon form av empatisk störning. Detta gäller i första hand djur, men även frukt och grönt, för vid varje odling finns människor och djur i arbete. Dessutom innebär varje långtransport onödiga koldioxidutsläpp som man hade sluppit om man valt närodlat.

Hälsoaspekten

När det gäller hälsoaspekten kan man kanske känna sig mer vilsen för man hör väldigt olika i olika forum. Det allra viktigaste för oss människor är att vi får i oss tillräckligt, men inte för mycket, energi och gärna i en bra balans mellan protein, fett och kolhydrater. Idag finns det en uppsjö olika trenddieter som förespråkar olika saker och i viss mån är behovet individuellt.

De stora fördelarna med ekologisk, närodlad mat är att den är rikare på vitaminer, fattigare på bekämpningsmedel och har fått mogna på plats innan den skördats vilket gör den godare. Nackdelen är att den är dyrare. Men det är ett pris man bör överväga att betala för ur ett brett perspektiv så överväger nog fördelarna ändå.